Bỏ thuốc kích dục rồi địt vợ bạn Moe Amatsuka nõn nà , đá nội bộ, nhưng khi xuống công tác ở dưới cơ sở, nếu không cẩn thận sẽ bị rất nhiều những nhân vật âm thầm đâm lén sau lưng, chuyện này chắc chắn Trọng Hải sẽ không có kinh nghiệm nhiều. Trọng Hải hiểu được ý tứ trong lời nói Đinh Nhị Cẩu, ông ta cũng đã từng nghĩ đến điểm này, tại vì ông ta hiện tại vẫn là tạm thời thay mặt cho chủ tịch huyện, đến năm sau người thay thế mới có quyết định chính thức, Phim xet đụ luôn vợ bạn Moe Amatsuka vú to tuy rằng ông ta không tin là bí thư Trịnh Minh Đường dám chống lại ý định của phòng tổ chức cán