Cha chồng hồi xuân hiếp luôn con dâu Yui Hatano lồn hồng , liên quan đến các đường dây phân phối… Morphin trở lại Việt Nam, nhưng vì không có chứng cứ cụ thể, với lại nhiều lần có gọi nó lên để khảo vấn, dùng mọi biện pháp uy hiếp nó, Cha chồng hồi xuân hiếp luôn nàng dâu Yui Hatano nõn nà nhưng không thành công nên mẹ quyết định tiếp cận nó và mẹ được cấp trên giao phó cho vụ này, và được độc lập tác chiến không cần phải báo cáo về bộ chỉ huy các thông tin nhỏ lẻ, sao nhiều lần bí mật điều tra mẹ biết được nó