Chịch xã giao cùng vợ hàng xóm Aika Yumeno thiếu thốn, thì cuối học kỳ không có bản đánh giá, Một đêm mặn nồng với em hàng xóm Aika Yumeno mông to và không có đồng nghĩa với điểm tự đánh giá là 0 – tôi nhận mức hạnh kiểm thấp nhất – Kém. Cảm giác đầu tiên của ba tôi khi nghe tin này là tối sầm mặt mày. Sau đó là nộ khí xung thiên chuẩn bị lôi tôi ra tẩn cho một trận vì lời phê trong sổ lúc họp phụ huynh: “Có hành vi chống đối giáo viên.” Nhưng tất cả những điều đó đều nằm trong dự tính của tôi hết. Biết tính ba tôi vô cùng nóng nảy nên điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó là phải tránh mặt ổng lúc ổng giận.