Con rể nứng cặc chén luôn mẹ của người yêu Miho Tsuno nhiều nước , có mấy tên phụ tá đắc lực thì nên quên đi, cho nên hôm nay mặc dù rất tức giận Từ Khánh Vui, nhưng Trọng Hải ráng dằn cơn giận của mình, vì chuyện sau này nên đành lòng tha thứ cho Từ Khánh Vui. Đinh Nhị Cẩu thấy Từ Khánh Vui cúi đầu đi theo sau lưng Trọng Hải ra cửa, hắn cũng không có gì là kinh ngạc, khi Trọng Hải đuổi mấy người còn lại ra ngoài, như vậy thì lãnh đạo nhất định sẽ có chuyện lợi dụng vấn đề này để cùng Từ Khánh Vui làm cái giao dịch, còn là giao dịch gì, Con rể được thổi kèn bởi mẹ vợ Miho Tsuno nóng bỏng thật sự là khó mà biết