Đang thèm lồn thì được húp em nhân viên bảo hiểm Hikari Aozora lồn đẹp, đầu, tính tình còn trẻ con lắm nên hễ tới giờ giải lao là chạy nhảy, Đang thèm lồn thì được húp em nhân viên bảo hiểm Hikari Aozora lồn đẹp giỡn hớt quá chừng. Ba mẹ tụi nó sắm đồng phục, sợ tụi nó lớn mau dễ chật nên đều may cho tụi nó mấy bộ quần áo thùng thình, nhìn càng thấy tụi nó nhỏ bé, ốm o gầy đét nhiều hơn nữa. Phương vừa dạy môn chính vừa là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên cô quan tâm học trò mình rất nhiều. Lắm khi, không phải tiết cô dạy nhưng rảnh rỗi không có việc gì, cô vẫn lên trường sớm, ghé ngang coi ngó coi tụi học trò mình thế nào rồi. Một bữa