Đi công tác được ngoại tình với sếp nữ Yu Shinoda mông to , đâu đi ra, vị này cũng quá trâu đi? – Phùng Đằng Viễn, lão phu đã tuyệt tử tuyệt tôn, lại đang có tang trong nhà, ngươi nhất định cùng lão phu trở mặt sao? Chu Hiến Minh hiển nhiên vẫn tầng tầng lớp lớp cố kỵ lão nhân áo bào xanh, vẫn chỉ dùng miệng để đấu, Thỏa mãn cơn nứng lồn cho sếp nữ Yu Shinoda ngọt nước cũng không dễ dàng ra tay. – Trở mặt thì thế nào? Phùng Đằng Viễn mờ nhạt nói, vẻ mặt tư lự, nhưng mà hai tay phía sau rụt về, hiển nhiên cũng