Đi làm chỉ để địt em sinh viên Akane Suzu thèm cặc , Phương nhìn quanh thấy mấy đứa học trò còn lại mặt đỏ gay, phần hạ bộ đứa nào đứa nấy đùn lên một đống. Cô cũng muốn kêu tụi nó cởi quần áo ra lắm, thậm chí muốn bú cu tụi nó coi thế nào, nhưng nghĩ lại cô phải tập trung truyền thụ kỹ thuật bú lồn cho tụi nó, nên đành bấm bụng chịu đựng vậy thôi. Thay vào đó, cô cho phép những đứa đang không làm gì có quyền sờ soạng cô, Vụng trộm tại chỗ làm cùng em nhân viên Akane Suzu nóng bỏng bóp vú cô để thực hành bài bóp vú… bài bú vú… Tụi nó chia ra… ngoài trừ đứa đang bú lồn… có hai đứa nữa được thực hành bú vú…