Đi làm chỉ để địt nữ trưởng phòng Sakura Momo khát tình , năng lực chiến thắng bốn người Khổng Tường, Đi làm chỉ để địt em thư ký Sakura Momo ngọt nước mà thù cũng là kết, xây dựng ảnh hưởng căn bản không có người dám giao thiệp với Chu Hằng, sợ không cẩn thận liền trở thành đối tượng đả kích của Khổng Tường bọn họ, phải biết rằng bọn họ cũng không có Phi Vân Bộ a! Hai ngày qua đi, Chu Hằng cũng có hiểu rõ càng sâu đối với ngoại môn, đối với Cửu Linh Tông. Cửu Linh Tông cố gắng cho đệ tử trong môn luận