Lên đỉnh cả đêm với em hàng xóm Mia Nanasawa dâm đãng, Phương nghe Ngọc kể lúc về miền tây, Ngọc tiếp xúc được rất nhiều trai tráng, tướng tá ngon lành, Lên đỉnh cả đêm với em họ Mia Nanasawa vú to lực lưỡng, đặc biệt là khỏe hơn nhiều về chuyện sinh lý so với những người con trai ở Sài Gòn. Nghe Ngọc kể khá tự nhiên mà Phương phải đỏ cả mặt. Rốt cuộc Ngọc bỏ bạn trai luôn và rồi sau một mùa hè tình nguyện Ngọc phải trở lên Sài Gòn đi phá cái thai trong bụng mà thực tình là không biết của ai. Sống ở Sài Gòn nhưng Ngọc cứ mê mẩn Miền Tây nên sau khi học xong Đại Học, Ngọc quyết tâm quay lại đây