Mối tình lén lút cùng vợ của anh trai Hana Shirato dâm đãng, kẻ nào… Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa… Cho bừng tia mắt đọ tia sao.’ Và tôi đã bắt gặp được mình. “Làm sao sống được mà không yêu… Không nhớ không thương một kẻ nào?”. Tôi yêu! Yêu hết người này đến người khác như một triết lý sống. Vì nếu không như vậy, Em chồng số hưởng được chịch vợ của anh trai Hana Shirato vắng chồng tôi sẽ như Xuân Diệu, sẽ không thể sống được. Nhưng tôi đang đúng hay đang sai?! Vì hình như khi không có tình yêu tôi vẫn sống rất tốt. Và giả như có không tốt thì điều quan trọng là tôi sẽ không phải gánh chịu vào trong mình những nỗi đau như thế