Nam sinh hiếp dâm nữ giáo viên Miu Shiramine nhiều nước , đàn ông thì nhiều hơn. Sau khi Trọng Hải đến đây, chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân vì muốn an phận nên ở giữa lưng chừng không muốn dựa vào ai, trong khi chủ tịch huyện giống như là một người đại quản gia trong ủy ban, bất cứ lý do như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy được, nếu như bình thường trước đây chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân áp dụng phương án này làm con bù nhìn, ai sai đâu đánh đấy thì còn tạm chấp nhận được, nhưng trong giai đoạn hiện nay, Học sinh cá biệt và cô giáo Miu Shiramine nõn nà Trọng Hải đang nóng lòng mở ra cục diện