Những ngài thỏa mãn ham muốn cùng vợ hàng xóm Miho Tono ngọt nước , chân Chu Tầm. Nhưng mà, khi Chu Tầm đi ra 50 thước, đồng nhân nơi này liền rõ ràng trở nên mạnh mẽ! Luyện Thể tầng tám! Đi lên trước nữa, Luyện Thể tầng chín, tầng mười, tầng mười một, Nam sinh may mắn phải lòng chị hàng xóm Miho Tono vú to tầng mười hai! Đến 20 thước cuối cùng, dù Chu Tầm cũng không có cách nào ung dung chống đỡ, tuy rằng xông vào lại chật vật không chịu nổi, mồ hôi trên trán chảy ròng. Thật đáng sợ! May mắn chỉ cần xông qua trước 50