Nữ nhân viên say rượu gạ chịch giám đốc già Momonogi Kana lồn đẹp , bất ngờ tâm trí bừng tỉnh, phản ứng mạnh mẽ, trở mặt tức giận vì bị Đinh Nhị Cẩu khiêu khích. – Tiểu Đinh, mau buông chị ra, đừng để cho người ta trông thấy. – Hạ Hà Tuệ quyết định dừng lại việc này, vội vàng nói. Đinh Nhị Cẩu cũng không có dây dưa, Nữ nhân viên say rượu gạ chịch sếp già Momonogi Kana thèm cặc nhanh chóng buông tay ra, ý tứ đến đây là đủ rồi. Phần còn lại là xem Hạ Hà Tuệ lựa chọn như thế nào thôi, Đinh Nhị Cẩu đã đưa ra cho cô ra một vấn đề quá khó, hắn không muốn bất kỳ cái gì, chỉ cần thân thể này, nếu như mình lựa chọn đáp ứng, thì hắn