Nửa đêm lẻn vào phòng địt nữ hộ tá Ogawa Asami vú to , Nói như vậy, Cưỡng ép chiếm đoạt nữ hộ tá Ogawa Asami vú to cho dù bọn họ có được lực huyết mạch cũng còn thua xa Tỉnh Thiên. – Nhưng vì sao Linh Tinh Trụ kia chỉ sáng một đoạn dưới cùng? Ánh mắt Chu Hằng rất sắc sảo, lập tức phát hiện chi tiết này. – Nó có liên quan tới cường độ lực huyết mạch, thắp sáng đoạn thứ nhất nói rõ tiểu tử này là Nhân linh thể, hơn nữa nhìn độ sáng để phán đoán, đã gần tới Nhân linh thể đỉnh phong! Dư Chấn Diệp tiếp