Phim sec học trò và cô giáo Tsumugi Akari gợi cảm, tập, xong cùng ta lựa ảnh, cho thành một chuyên mục riêng.” – Còn ta? – Phương với Ngân đợi mãi không nghe nhắc đến tên đồng thanh lên tiếng. – Cứ từ từ. Ta có công việc đặc biệt cho tụi bay đây. Đó là thay phiên nhau lên thăm bé Trang và viết về sự hồi phục của bạn cùng những gì lớp mình đã làm, Phim sec học trò và nữ giáo viên Tsumugi Akari vắng chồng sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong lớp hướng đến Minh Trang. Mục này cũng là tên của tập san – Dấu Yêu Ơi! – Có thể nói cụ thể hơn không? – Bé Phương tỏ vẻ vẫn lăn tăn. – Đã cụ thể