Sếp già số hưởng và em thư ký Momonogi Kana thèm cặc, thai thì thôi… Mình: Quỷ à… Anh trung: Thôi để cho chắc, em đừng cho chồng em quan hệ luôn đi, em kích thích ảnh, làm ảnh xuất trước khi đưa vào trong em là xong, như ngậm hay sục cho chồng em, chả hạn, nhưng tốt nhất kiếm cớ đừng gần gũi chồng em, rồi cảm thấy chồng em nhịn không nổi nữa thì làm sục cho chồng em ra, Chuyến công tác sung sướng với nữ nhân viên Momonogi Kana nhiều nước chồng em ra rồi thì còn đâu nữa mà xuất vào em, cho tới lúc em dính của anh thì thôi… Mình: Dạ, em nghe anh, yêu anh… Anh trung: Vậy giờ anh và em cùng nhau tạo em bé nào… Nói rồi