Tag: Ichino Aoi

Xuất tinh vào mồm em đồng nghiệp Ichino Aoi vắng chồng

Xuất tinh vào mồm em đồng nghiệp Ichino Aoi vắng chồng , rồi tha cho cô, còn kể cô nghe chuyện tai nạn của gã nữa. Phương thấy so với hồi gặp một tháng trước, gã Lực có vẻ đã thay đổi nhiều, chắc là do cái chết của tên Tài bạn gã làm cho con người gã cũng thay đổi. Cử chỉ, Tình một đêm cùng sếp nữ Ichino Aoi gợi cảm hành động của Lực đêm nay làm cho suy nghĩ của cô về gã khác đi rất nhiều. Gã dẫn cô đi chút xíu nữa là về tới phòng trọ. Gã đứng ngay cửa vẫy tay với cô: – Thôi… cô vô ngủ đi… tui về! Cô bước vô cửa rồi quay lại vẫy tay với gã. Lực vẫy tay với cô lần nữa rồi quay đi. Cô ngước theo