Tag: TYSF-026

Bị phá trinh bởi vợ của anh trai Ohana Non vắng chồng

Bị phá trinh bởi vợ của anh trai Ohana Non vắng chồng , tiếp tục đánh về phía Lạc Nam. Sự linh hoạt về cả Thời Gian và Không Gian của nó khiến 19 vị Chí Tôn Pháp Tướng đơn độc không thể làm gì. Hiển nhiên thay vì giải quyết 19 vị Chí Tôn Pháp Tướng, Vụng trộm mọi lúc cùng vợ của anh trai Ohana Non mông đẹp Nam Thiên Tố muốn làm thịt Lạc Nam để kết thúc mọi việc. ẦM! Nhưng lúc này ở phía sau lại vang lên thanh âm va đập. Trong ánh mắt không tưởng nổi của chúng nữ, chỉ thấy Không Gian Pháp Tướng và Thời Gian Pháp Tướng của Lạc Nam đột ngột dung hợp vào nhau. Không Gian Đỉnh và Thời Gian Đỉnh theo đó cũng hợp