Tới nhà chơi chén luôn vợ cấp dưới Momo Honda mông đẹp, không có cửa, không có cửa làm bí thư của một lớp chuyên. Nhưng trong tôi chưa bao giờ xuất hiện ý định bỏ cuộc. Đã đặt ra là phải làm cho được. Càng khó tôi càng thích. Khi mọi người càng nói tôi làm không được, tôi lại càng làm để chứng tỏ tất cả đã sai. Con đường càng chông gai bao nhiêu thì khi đến đích, Tới nhà chơi chén luôn vợ của nhân viên Momo Honda cuồng dâm thành công càng vinh quang bấy nhiêu. Và những kế hoạch của tôi bắt đầu. Vào năm học mới, cô Yến tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng tôi năm nay. Cô bước vào lớp, nội quy lớp vẫn như cũ, chỉ có điều