Trốn vợ để địt nhau cùng em đồng nghiệp Ai Hongo lồn khít trường” hơn. Có đứa thấy thằng này nắm đầu cô vậy thì rắn mắt vội la hắn: – Ê mậy… làm nhẹ tay thôi… nắm đầu em kỳ vậy… Hắn định nào lại can thì một thằng khác vừa chịch xong đã ngăn hắn lại nói: – Kệ nó đi… em không sao đâu… mày đừng lo… – Lo gì mà lo… nó làm vậy… em bị thương rồi lát sao đứa khác chơi được… – Mày dốt lắm… nãy giờ coi mà chưa nhận ra nữa sao… con đĩ này là loại dâm ngầm… còn là loại thích bạo dâm nữa kìa… mày càng bạo tay… nó càng thích… – Ghê vậy mậy? – Xạo mày làm gì… không