Bố chồng thỏa mãn ham muốn giúp con dâu Sora Amagawa lồn khít , khỏi vô cùng bội phục đầu óc của Kha Tử Hoa. – Anh Tử Hoa, tôi phát hiện ra anh đúng là sinh ra để làm quan, âm mưu quỷ kế như thế này, ngoại trừ anh ra, thì không còn có ai khác hiểu rỏ được. – Má nó… nói gì vậy, tôi thì lại nhận thấy cậu là cùng giường giống như tôi, Ông bố số hưởng và con dâu Sora Amagawa ngọt nước cho nên tôi mới quan tâm đến, còn đối với những người khác tôi đầu cần tốn phí sức như vậy. – Này là đồng học cùng trường cảnh sát, chứ không phải cùng giường, nói cho rõ ràng chứ. – Ặc… cũng vậy thôi, bất quá về sau nếu cậu