Lần đầu bị phá trinh bởi mẹ kế Mina Kitano lồn hồng , bây giờ cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần rồi. – Rác rưởi, thế nào, lỗ tai điếc sao? Chu Khảm hi hi ha ha nói, trước kia được cha phân phó cho nên bây giờ đã thành thói quen, dường như mỗi ngày không khi dễ Chu Hằng một chút thì cả người không thoải mái. Chu Hằng lạnh lùng nhìn đối phương, tên này dám lớn lối như vậy, là vì gia gia hắn cũng là trưởng lão gia tộc! Chiếu theo tộc quy Chu gia, Con chồng mới dậy thì chén luôn dì ghẻ Mina Kitano mông đẹp