Chuyến du lịch sung sướng cùng nàng dâu Nina Kosaka nõn nà , điều kiện trao đổi, Phim sex bố chồng bất ngờ địt con dâu Nina Kosaka vắng chồng cần gì phải giao không cho Tiên Nhi ở Bảo Tàng Động đây?” Lôi Di Quân hé mở đôi môi, lại không sao trả lời được. Bởi vì lời nói của Lạc Nam là đúng sự thật… Ở Bảo Tàng Động hắn đã cứu mạng Lôi Tiên Nhi là quá đủ rồi, lẽ ra không cần giao cho Tụ Vận Quốc Thụ, có thể mang ra làm điều kiện dùng để đổi lấy Đại Thế Diễn Lôi… thậm chí là nhiều nguồn tài nguyên khác. Dù sao thì tầm