Nhân viên massage số hưởng và gái đã có chồng Amiri Saito gợi cảm , Lão… cũng không thể trách được Ngộ Pháp a. Đoạt Cấm Chiến chính là khốc liệt như thế… Mà lúc này, các vị viện trưởng đưa mắt nhìn nhau, Đại Nguyên Viện Trưởng – Nguyên Thiên Hào truyền âm đến Bách Gia Viện Trưởng – Bách Dương Quân: “Không ngờ lại có thể thức tỉnh Song Trùng Đồng, Phục vụ kích dục cho gái đã có chồng Amiri Saito thiếu thốn Bách Nhãn Đạo Thống các ngươi xem như ra một hậu bối đáng gờm.” Mấy vị viện trưởng khác âm thầm gật đầu, hiển nhiên ở