Ông chủ nứng cặc chén luôn em gái trẻ Kurimiya Futaba thiếu thốn , vốn định bớt việc một chút, nên nhờ chủ nhiệm văn thư La Hương Nguyệt, không ngờ khéo quá lại thành vụng. Đinh Nhị Cẩu viết xong tài liệu báo cáo dài hơn ngàn chữ, hắn xem kỹ lại thì thấy hơi dài dòng rắc rối, Mối tình công sở cùng nhân viên làm thêm Kurimiya Futaba gợi cảm vì thế hắn định đi thỉnh giáo ý kiến của La Hương Nguyệt, nhưng suy nghĩ lại thấy không ổn lắm, xem ra chủ tịch Trọng Hải đối với tài nghệ sáng tác viết lách của chủ nhiệm văn thư La Hương Nguyệt hiểu rất rõ ràng, Trọng Hải nhìn xem lại thấy văn chương kiểu cách thì cũng phiền. Đinh Nhị