Chuyến công tác ngọt ngào cùng em thư ký Mai Tsubasa mông đẹp , Ma Tu, lại bị Lạc Nam từ đầu đến cuối sử dụng các loại công pháp, vũ kỹ, bí thuật của một Ma Tu đánh bại. Đưa mắt nhìn số lượng Oán Linh và Thi Cốt ít ỏi còn sót lại, Tên sếp chim to và em thư ký Mai Tsubasa nõn nà Lạc Nam giải trừ Ma Đế Biến khôi phục sự hiền hòa, tiếp tục niệm Siêu Độ Chú. Phật âm vang vảng khắp nơi, lại không người dám quấy rối… “Hắn vẫn luôn như vậy…” Cách vị trí Lạc Nam hàng chục vạn dặm, Lâm Tích cảm thán một tiếng. “Đúng