Cưỡng dâm vợ hàng xóm Saeko Matsushita gợi cảm , xuống bước này! Tự trách mãnh liệt hóa thành vô tận sát ý, hắn khát vọng nhìn thấy máu tươi của kẻ thù. Hắn từng bước ép sát Chu Khảm, sát ý như thực chất du động quanh người, tạo thành từng mũi kiếm, nhìn kỹ giống đoạn kiếm màu đen như đúc, bất quá lại là hắc kiếm hoàn chỉnh. Sát ý cùng Lăng Thiên Cửu Thức không ngờ hợp nhau, Vụng trộm cùng vợ hàng xóm Saeko Matsushita ngọt nước tuy rằng kiếm thức chưa ra, nhưng lại tạo thành áp lực vô cùng cường