Mối tình con chồng và mẹ kế Maki Megumi thiếu thốn , với hắn. “Lạc Nam các hạ, tại sao chúng ta lại phải kết minh với Thần Tộc?” Cuồng Quỷ Tộc Trưởng khí phách nói: “Hiện tại Quỷ Tộc đang có ưu thế lớn, chi bằng đánh hạ Thần Tộc triệt để.” Một đám Quỷ Tộc Trưởng gật đầu, cảm thấy ý kiến này không tệ, vô vàn năm qua Quỷ Tộc mới có được ưu thế lần như thế, Phim sex con chồng loạn luân với mẹ kế Maki Megumi lồn đẹp tại sao không nhân lúc này thống nhất cả Quỷ Thần Vực, biến Thần Tộc thành nô lệ? Thần Tộc chúng