Lấp đầy khoảng trống giúp em hàng xóm Shinoda Yu nõn nà , Châu quá ngắn nên cũng không tìm hiểu.” Huyết Chiêu Dương nói tiếp. Lạc Nam vuốt cằm, trước mắt tạm thời biết được Vương Bằng ở Bách Gia Học Viện, Tuần Ngạo ở Đại Nguyên Thiên Viện. Còn ba đại viện khác như Thương Khung Đạo Viện, Lần đầu học làm tình cùng vợ hàng xóm Shinoda Yu nóng bỏng không biết liệu có trùng hợp ba tên Đạo Tử đều phân tán ở ba nơi hay không? Hắn lâm vào trầm tư, trong lòng suy nghĩ liệu mình có nên kéo theo tất cả người thân chuồn khỏi Trung Châu hay không, dù sao nước nơi này quá sâu. Thậm chí nếu bị năm tên Đạo Tử nhìn chằm chằm và