Lẻn vào nhà cưỡng bức vợ hàng xóm Iioka Kanako nhiều nước , nháy mắt ngắn ngũi, hắn đã có thêm một U Hồn Nô và một Ma Cương Vệ có tu vi khi còn sống là Thất Cảnh. “Giết chúng!” Lạc Nam lạnh khốc hạ lệnh. “Tuân mệnh!” Lão Thất trạng thái U Hồn Nô Lệ và trạng thái Ma Cương Vệ nhận mệnh. Bọn nó đã không còn tình cảm huynh đệ với sáu tên Thực Không Thú còn lại, điên cuồng lao lên tấn công. “Trời ơi, thủ đoạn gì thế này?” Nhìn thấy hàng loạt thao tác của Lạc Nam, chỉ trong thời gian ngắn ngũi đã biến Lão Thất thành hai tên thuộc hạ cường đại, Lẻn vào nhà cưỡng bức vợ hàng xóm Iioka Kanako nhiều nước toàn trường tê