Nam sinh số hưởng thịt luôn chị bạn gái Aika Yamagishi dâm đãng , thể triệu hoán linh tính của một tiểu vũ trụ xuất hiện, từ đó càng thuận tiện hơn cho việc thu phục vũ trụ đó. Nếu tiến vào Vạn Vũ Môn, đem linh tính của một tiểu vũ trụ thu phục, vậy là có thể đem vũ trụ đó dung hợp vào Thanh Long Thánh Địa, gia tăng phạm vi của Bá Chủ Lãnh Địa rồi. Bá Chủ Lãnh Địa càng rộng, Đến nhà học thêm được đụ luôn chị gái bạn học Aika Yamagishi dâm đãng phạm vi vô đối của bản thân càng tăng, thế lực và người ở dưới trướng phát triển càng nhanh chóng. Không hề do dự, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng khoanh chân luyện hóa 300 hành tinh vô chủ.