Sung sướng địt nát lồn em hàng xóm Momo Sakura mông đẹp , nhận, đã sớm chán cái cảnh địch trong tối, Những ngày vụng trộm bên em hàng xóm Momo Sakura ngọt nước ta ngoài sáng rồi. Bất kể các ngươi là ai, ta cũng phải nắm đầu từng tên một kéo ra. “KENG, dò xét thành công!” “KENG, dò xét thành công.” Theo thanh âm thông báo vang lên, Lạc Nam liền nhận được đại lượng tin tức. “Ngũ Đại Đạo Tử bao gồm Vương Bằng, Tuần Ngạo, Cao Kiệt, Tâm Phong, Diệm Lãnh cùng nhau tỉ thí, biến trời đất làm bàn cờ, bản thân trở thành người đánh cờ, mưu tính thiên hạ xem ai có thể đạt được nhiều thành tựu nhất trong hoàn cảnh không thể