Anh bảo vệ may mắn và em sinh viên Iyona Fujii lồn múp , khoảnh khắc này, Bắt quả tang ăn cắp nên được địt em sinh viên Iyona Fujii cuồng dâm hai loại lực lượng điên cuồng quấn lấy, điên cuồng cố gắng đồng hóa đối phương. Một bên là Đạo Thổ, một bên là Yên Vụ do Cấm Kỵ Công Pháp ngưng kết mà thành. Vạn Vật Quy Đạo Thổ muốn biến Yên Vụ thành Thổ Thuộc Tính, còn Yên Vụ cũng muốn biến nó thành sương khói và tiêu huỷ. “Xém chút quên mất ngài có Đạo Thổ này, cũng khá phiền toái.” Vũ Mộng Tinh Huyền nghiêm nghị kết ấn: “Bí