Con trai bất lực nên bố địt con dâu Nina Kosaka mông đẹp, ta sẽ khốn đốn. Có một lần, Thắng về quê dẫn theo bạn gái của mình mới quen trên Sài Gòn. Lúc đi ngang chỗ này, tụi tù thấy nên có đứa ra ý kiến là Thắng để tụi nó chịch bạn gái mình, tụi nó sẽ trừ dần nợ, Con trai bất lực nên bố địt nàng dâu Nina Kosaka thèm cặc rồi thậm chí còn cho Thắng mượn tiền tiếp nữa. Tưởng Thắng từ chối, ai dè nghe xong cậu ta có vẻ cao hứng lắm. Thắng bày mưu dụ bạn gái mình, để cho tụi tù hãm hiếp. Chuyện tiếp theo thì diễn ra giống như Phương vậy, lúc tụi tù hãm xong, Thắng cũng dọa báo công an này nọ, rồi nói làm cho bạn