Đi khám bệnh để địt nữ bác sĩ Minami Aizawa lồn khít , đó Kỳ Duyên lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nàng mới là người nằm không cũng trúng đạn thật sự. Khi tâm trí cả ba tương thông, Kỳ Duyên đương nhiên đã nhận ra Lạc Nam là ai, hắn chính là Nhất Thế Bá Chủ, người tình trong mộng của Vân Duyên, là đối tượng mà Mị Duyên muốn câu dẫn. Nhưng rõ ràng nàng ngay cả mặt của Lạc Nam cũng chưa từng tiếp xúc a. “Con ả lẳn lơ này,Đi khám bệnh để địt nữ y tá Minami Aizawa thèm cặc đã sớm nói nếu như muốn