Em chồng thèm thuồng cặp mông của chị dâu Nana Yagi nõn nà , gia nhập vào Đại Nguyên Thiên Viện, mà sẽ còn trung thành không đổi.” Lạc Nam chắp tay nói. Thanh âm vừa dứt, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn chấn động, một luồng hình chiếu liền phát ra ngoài. Mà khi vừa chứng kiến hình chiếu này, Lâm Chấp Sự liền hãi hùng quát lên: “Dừng tay! Đừng hòng lừa gạt thế nhân.” “Câm miệng!” Thánh Linh Thiên Vận bàn tay trấn xuống, Lâm Chấp Sự liền như một con cá chết nằm trên thớt, toàn bộ thân thể mập mạp bị trấn áp xuống mặt đất không thể động đậy. Mà lúc này, Em chồng nứng cặc hiếp luôn vợ của anh trai Nana Yagi mông đẹp cảnh tượng