Giả vờ ốm để làm thịt em y tá Yua Mikami lồn đẹp , Chẳng những đóng băng ngăn chặn Thuỷ Thần Quân, mà còn đóng băng mặt đất dưới chân Thổ Thần Quân, không cho bọn hắn độn thổ. Tranh thủ thời cơ khó được, Địa Quỷ Quân thành công độn thổ ra phía sau Thần Quân mà không bị bất cứ chướng ngại nào, Giả vờ ốm để làm thịt em y tá Yua Mikami mông đẹp lao vọt lên tập kích, giáp công với đội quân Quỷ Tộc phía trước. Khi các nhánh Thần Quân khác còn chưa kịp phản ứng, Lệ Quỷ Tộc và các Quỷ Tộc khác cũng đã