Giám đốc vừa mất vợ đã gạ tình em nhân viên Jun Suehiro ngọt nước , thành, công cụ sau khi chết mà thôi.” Lạc Nam lắc đầu. Hắn phân biệt rõ ràng giữa thuộc hạ và công cụ. Những người chủ động thần phục với hắn thì chính là thuộc hạ, Sếp nghiện doggy nữ cấp dưới Jun Suehiro lồn hồng những kẻ đối nghịch đến chết và bị luyện thành U Hồn Nô chỉ là công cụ. Thậm chí Lạc Nam còn không nhớ rõ tất cả chúng nó, hắn không rảnh nhớ đến những địch nhân đã chết dưới tay mình. “Như vậy rất tốt.” Nàng hài lòng đứng lên: “Ta đi