Trở thành nô lệ tình dục cho em hàng xóm Jinguji Nao nõn nà , Trận!” KENG KENG KENG KENG… Khoảnh khắc đó một đội quân vạn người từ trong Không Gian Pháp Bảo hiện thân, bọn hắn mỗi một kẻ đều cầm đao phóng lên trời, Chán thủ dâm nên cưỡng ép em hàng xóm Jinguji Nao nõn nà Đao Thế trùng thiên kết tụ thành một toà Đao Trận sát phạt phong tỏa thiên địa. Toà Đao Trận này vừa hình thành, lập tức hiển hóa thành một thanh đại đao cực đại chém xuyên không gian, khóa chặt khí tức của Lạc Nam, dù hắn đã thành công dịch chuyển đến khoảng cách hàng vạn dặm vẫn không thể tránh thoát. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, Lạc Hồng Kiếm