Trú mưa cùng nữ đồng nghiệp Natsu Igarashi cuồng dâm , Nam và chúng nữ có thể thoải mái thiết kế phong cảnh theo ý thích. Những kiến trúc cũ của Liệt Gia đều bị gom về một góc khuất ở phía sau, trở thành nơi ở của các tộc nhân Liệt Gia, chủ yếu là thuộc hạ,Chuyến công tác sung sướng cùng sếp nữ Natsu Igarashi cuồng dâm thị nữ và quân đội. Vong Linh Liệt Ứng đích thân hạ lệnh cho toàn bộ Liệt Gia uống vào Thiên Đạo Thu, tuyên thệ hậu nhân Liệt Gia đời đời kiếp kiếp sẽ trung thành vĩnh viễn với Lạc Gia, nếu có trái